Thông báo AIS

Danh sách tin tức

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hồ Chí Minh tháng 03.2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hồ Chí Minh tháng 03.2020.

06/04/2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hà Nội tháng 03.2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hà Nội tháng 03.2020

06/04/2020

Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và thông báo của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020, Công ty Cổ phần chứng khoán AIS (AIS) xin thông báo đến Quý khách hàng lịch giao dịch tại AIS như sau:

01/04/2020

AIS thông báo thay đổi chính sách Biểu phí dịch vụ chứng khoán

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS thông báo thay đổi chính sách Biểu phí dịch vụ Chứng khoán trả Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

20/03/2020

AIS thông báo thay đổi Biểu phí dịch vụ tài chính

AIS trân trọng thông báo thay đổi Biểu phí dịch vụ tài chính.

20/02/2020

AIS thông báo thay đổi Biểu phí giao dịch

AIS trân trọng thông báo thay đổi Biểu phí giao dịch

20/02/2020