Dịch vụ tài chính

AIS cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng với mức Lãi suất chỉ từ 9%.

Giao dịch ký quỹ

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ (GDKQ) Là giao dịch Khách hàng mua chứng khoán bằng một phần vốn tự có trên tài khoản chứng khoán của Khách hàng và một phần vốn AIS cho vay.

Đặc điểm của Dịch vụ

AIS luôn chú trọng phát triển các sản phẩm – dịch vụ nhằm hướng tới mục tiêu phục vụ các nhu cầu của khách hàng, cụ thể

  • Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian vay linh hoạt
  • Sử dụng đòn bẩy tài chính cao giúp Quý khách tối đa hóa cơ hội đầu tư, gia tăng lợi nhuận
  • Danh mục ký quỹ đa dạng, cập nhật thay đổi nhanh chóng, kịp thời
  • Lãi suất ưu đãi, cạnh tranh cao và hấp dẫn nhất
  • Hệ thống tự động tính toán sức mua, tỷ lệ giao dịch ký quỹ chính xác và hiệu quả.

Ứng trước tiền bán chứng khoán

Dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là dịch vụ hỗ trợ vốn cho khách hàng, được dùng ngay sau khi lệnh bán chứng khoán của khách hàng khớp. Khách hàng có thể ứng trước một phần hoặc ứng trước toàn bộ số tiền bán chứng khoán chờ về.

Đặc điểm của Dịch vụ

  • Có thể ứng online hoặc qua điện thoại
  • Chi phí ưu đãi so với thị trường
  • Ứng tiền linh hoạt, nhanh chóng và thuận tiện

Khoản vay và lãi suất:

STT Dịch vụ Mức lãi/phí/ngày Mức lãi/phí/năm Ghi chú
1 Lãi suất cho vay Giao dịch ký quỹ      
1.1 Dư nợ ≤ 1 tỷ/ngày 0.025 %/ngày 9 %/năm  
1.2 Dư nợ > 1 tỷ/ngày 0,03334 %/ngày 12 %/năm  
2 Phí ứng trước tiền bán chứng khoán 0.03334 %/ngày 12 %/năm Tối thiểu: 0 đồng
Tối đa: Không giới hạn
3 Lãi tiền gửi KH trên TKCK   0.2 %/năm  

Các tỷ lệ quản trị rủi ro

STT Chỉ tiêu Quy định tại AIS
Thời hạn khoản vay
1 Thời hạn khoản vay 90 ngày
2 Gia hạn khoản vay 90 ngày
Các tỷ lệ quản trị rủi ro tài khoản
3 Tỷ lệ ký quỹ ban đầu ≥50%
4 Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc ≥ 35%
5 Tỷ lệ ký quỹ xử lý ≥ 30%
 

Ưu điểm sản phẩm:

Thủ tục nhanh chóng, dễ dàng, thời gian linh hoạt
Hệ thống giao dịch tiên tiến dễ sử dụng
Danh mục ký quỹ đa dạng
Lãi suất ưu đãi, giải ngân tức thời
Hệ thống tự tính toán sức mua, tỷ lệ giao dịch ký quỹ chính xác và hiệu quả.

Khái niệm liên quan đến vay giao dịch ký quỹ

Giao dịch ký quỹ

Là giao dịch mua chứng khoán có sử dụng tiền vay của AIS, trong đó chứng khoán vừa mua và các chứng khoán được phép ký quỹ khác của khách hàng được sử dụng làm tài sản bảo đảm cho Khoản vay nêu trên.

Hợp đồng Giao dịch Ký quỹ ( HĐ GDKQ)

Là Hợp đồng mở Tài khoản Giao dịch Ký quỹ, được ký kết giữa AIS và Khách hàng

Tài khoản giao dịch ký quỹ ( TKGDKQ )

Là tài khoản của Khách hàng mở tại AIS trên cơ sở ký kết Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Tài khoản được dùng để thực hiện các giao dịch ký quỹ chứng khoán của KH và tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và AIS

Tổng giá trị tài sản ( Asset )

Bao gồm toàn bộ tiền mặt (tổng tiền bán chứng khoán sẽ nhận về), Tổng giá trị chứng khoán được phép vay GDKQ, Tổng giá trị chứng khoán không được phép vay nhưng được tính làm tài sản đảm bảo cho tiền vay theo quy định của AIS nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật

Dư nợ vay GDKQ ( Debt )

Là dư nợ vay GDKQ lũy kế đến thời điểm hiện tại và tiền mua chứng khoán phải thanh toán (bao gồm phí) không bao gồm tiền mặt có trên TKGDKQ.

Giá trị tài sản ròng ( Equity )

Tài sản còn lại của Khách hàng sau khi trừ đi Dư nợ vay GDKQ

Tỷ lệ ký quỹ ban đầu

Tại thời điểm Khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán, KH phải có vốn tự có ban đầu bằng tiền hoặc chứng khoán trên tổng giá trị chứng khoán đặt mua tối thiểu bằng tỷ lệ này

Tỷ lệ ký quỹ

Là tỷ lệ ký quỹ hiện tại của Khách hàng.

Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Là tỷ lệ ký quỹ duy trì do AIS quy định và công bố từng thời kỳ. Khi tỷ lệ ký quỹ hiện tại trên TKGDKQ của KH giảm dưới tỷ lệ này, AIS bắt buộc Khách hàng phải bổ sung thêm Tài sản đảm bảo và hoặc trả bớt một phần hoặc toàn bộ Dư nợ vay Giao dịch ký quỹ của Khách hàng tại AIS để bảo đảm Tỷ lệ ký quỹ hiện tại không thấp hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Tỷ lệ ký quỹ xử lý

Là tỷ lệ xử lý bán giải chấp tài khoản ký quỹ. Tỷ lệ này là tỷ lệ do AIS quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ theo chính sách của AIS ban hành và công bố. AIS được toàn quyền thực hiện ngay các biện pháp xử lý cần thiết theo quy định, bao gồm bán một phần hoặc toàn bộ Tài sản đảm bảo của Khách hàng và các biện pháp cần thiết khác để đảm bảo Tỷ lệ kỹ quỹ hiện tại cao hơn Tỷ lệ ký quỹ bắt buộc

Hạn mức cho vay (HM)

Là Hạn mức Tín dụng cho vay tối đa ứng với mỗi Khách hàng và do AIS áp dụng dựa trên năng lực tài chính của Khách hàng và phù hợp với Pháp luật

Giá trị ký quỹ yêu cầu (MR)

Là Giá trị tài sản ròng mà AIS yêu cầu KH phải có để duy trì Tổng giá trị tài sản trên TKGDKQ

Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ (EE)

Là hiệu số giữa tài sản thực có trên tài khoản giao dịch ký quỹ và giá trị ký quỹ yêu cầu

Sức mua (PP )

Là giá trị bằng tiền mà AIS cấp cho Khách hàng căn cứ vào Giá trị tài sản ròng vượt mức ký quỹ và tỷ lệ ký quỹ ban đầu của KH để KH có thể đặt lệnh mua chứng khoán trên TKGDKQ. Sức mua của KH có thể sẽ thay đổi theo mã chứng khoán Khách hàng mua

Thời hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

Thời hạn khoản vay GDKQ do AIS và khách hàng thỏa thuận trong Hợp đồng mở tài khoản giao dịch ký quỹ

Gia hạn khoản vay giao dịch ký quỹ

AIS có thể tiếp tục gia hạn thời hạn cho vay trên cơ sở văn bản đề nghị của khách hàng. Thời gian gia hạn mỗi lần không quá ba (03) tháng.

Lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ

Khi Khách hàng sử dụng Margin trong giao dịch, Khách hàng phải trả một mức phí và lãi suất khi sử dụng dịch vụ đó. Mức lãi suất được xác định trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa công ty chứng khoán và khách hàng và theo quy định của Bộ Luật Dân sự.

Xem nhiều hơn