Công bố thông tin

Danh sách tin tức

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hồ Chí Minh tháng 03.2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hồ Chí Minh tháng 03.2020.

06/04/2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hà Nội tháng 03.2020

Báo cáo Danh mục chứng khoán thực hiện giao dịch ký quỹ sở GDCK Hà Nội tháng 03.2020

06/04/2020

Nghị quyết bổ nhiệm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Bổ nhiệm TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương.

01/04/2020

Nghị quyết vv miễn nhiễm Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS

Miễn nhiệm TGĐ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS: ông Trần Tiến Thăng.

01/04/2020

Thông báo lịch nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020

Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và thông báo của các Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc nghỉ giao dịch nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2020, Công ty Cổ phần chứng khoán AIS (AIS) xin thông báo đến Quý khách hàng lịch giao dịch tại AIS như sau:

01/04/2020

Giải trình biến động lợi nhuận 10% năm 2019

Giải trình biến động lợi nhuận 10% năm 2019

30/03/2020

Báo cáo tỉ lệ ATTC kiểm toán năm 2019

Báo cáo tỉ lệ ATTC kiểm toán năm 2019

30/03/2020

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019

30/03/2020

Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD Quý 4 năm 2018 và BCTC kiểm toán năm 2018.

23/03/2020

Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018

Công văn giải trình chênh lệch KQKD năm 2018.

23/03/2020