Tính năng phần mềm

AIS RA MẮT BỘ LỆNH ĐIỀU KIỆN - GIAO DỊCH CK PHÁI SINH

Công ty CP Chứng khoán AIS (AIS) chính thức nâng cấp và tối ưu bộ lệnh điều kiện giao dịch chứng khoán phái sinh

Siêu phẩm M-Pro - Đầu tư vượt trội

Từ ngày 07/12/2021, AIS chính thức ra mắt sản phẩm hoàn toàn mới M-Pro – Đầu tư vượt trội vô cùng hấp dẫn,chi tiết:
Mức lãi suất hấp dẫn (chỉ từ 9,8%)

Danh mục linh hoạt

Niễn lãi ngày đầu tiên

AIS ra mắt chatbot thông minh AISmart

(ĐTCK) Nắm vững tinh thần của Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, năm 2021 giới chứng khoán Việt Nam...

Đón đầu xu thế định danh trực tuyến, AIS chính thức ra mắt eKYC

(ĐTCK) Tự hào là một trong các công ty chứng khoán nhanh nhạy, đón đầu xu thế định danh trực tuyến, AIS đã chính thức ra mắt eKYC