Tuyển dụng Dịch vụ Chứng khoán

Chuyên viên Dịch vụ tài chính

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Hạn nộp hồ sơ: 
  • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 03
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
  • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên