Tuyển dụng Dịch vụ Chứng khoán

Kiểm soát dịch vụ tài chính

 • Cấp bậc: Kiếm soát
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ:29/02/2024
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Kiểm soát dịch vụ khách hàng

 • Cấp bậc: Kiếm soát
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ:29/02/2024
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Nhân viên dịch vụ khách hàng

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ:29/02/2024
 • Thông tin chi tiết xem tại đây