AIS ra mắt Lệnh TCO (Time Conditional Order) và Lệnh STO (Stop Order) hỗ trợ giao dịch cơ sở

AIS ra mắt Lệnh TCO (Time Conditional Order) và Lệnh STO (Stop Order) hỗ trợ giao dịch cơ sở

Nhằm hỗ trợ tốt nhất các giao dịch của khách hàng, Công ty cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) thông báo cung cấp thêm mới 2 lệnh điều kiện chứng khoán cơ sở trên tất cả các nền tảng giao dịch của công ty từ ngày 19/01

 Cụ thể,  AIS cung cấp các lệnh điều kiện cho chứng khoán cơ sở gồm có: Lệnh TCO (Time Conditional Order)  và Lệnh STO (Stop Order)

 Trong đó:

  • Lệnh TCO: Lệnh điều kiện TCO (Time Conditional Order) là lệnh Mua/Bán với số lượng và giá xác định trước, được đặt trước phiên giao dịch từ 01 đến nhiều ngày cho đến khi lệnh được khớp hết hoặc bị hủy. Với lệnh TCO, chỉ được phép hủy, không được phép sửa. 
  • Lệnh STO: Lệnh điều kiện STO (Stop Order) là lệnh lệnh điều kiện đặt chờ với giá đặt và giá kích hoạt được xác định trước. Khi giá thị trường vượt lên hoặc giảm xuống so với giá kích hoạt thì lệnh sẽ được đẩy vào hệ thông với mức giá nhà đầu tư đã đặt trước đó. Lệnh STO (Stop Order) cho phép hủy/sửa khi ở trạng thái “Chờ kich hoạt”, không được phép hủy/sửa khi đã kích hoạt

Để tra cứu thông tin lệnh điều kiện, Nhà đầu tư có thể thực hiện tra cứu tại sổ Lệnh điều kiện.

Hướng dẫn sử dụng: 

  • Chi tiết sử dụng Lệnh STO, Nhà đầu tư có thể truy cập tại đây
  • Chi tiết sử dụng Lệnh TCO, Nhà đầu tư có thể truy cập tại đây

Để được hỗ trợ thêm thông tin, nhà đầu tư vui lòng liên hệ nhân viên chăm sóc tài khoản hoặc qua các kênh hỗ trợ của bộ phận Chăm sóc khách hàng và số tổng đài 1900 633 308 - Nhánh 3.

2023-01-19 03:19:00 2820 viewed