DỰ BÁO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀY 28/07

DỰ BÁO CÁC CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ NGÀY 28/07

VNINDEX CẦN HỒI PHỤC SỚM LÊN VÙNG 1300 – 1310 ĐIỂM, ĐỂ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG NGẮN HẠN SẼ GIÚP TÂM LÝ CHUNG CỦA TOÀN THỊ TRƯỜNG ỔN ĐỊNH VÀ TÍCH CỰC TRỞ LẠI

Chúng tôi cho rằng, VNINDEX cần hồi phục sớm lên vùng 1300 – 1310 điểm để những chuyển biến trong ngắn hạn mới giúp tâm lý chung của toàn thị trường ổn định và tích cực trở lại.

Còn nếu không điểm số cứ loanh quanh ở vùng 1270 này mãi thì xung lực giá sẽ suy giảm. Khi ấy các mốc hỗ trợ quan trọng là 1260 điểm và 1240 điểm tiếp tục bị đe dọa – sẽ là xấu cho tâm lý chung và xu thế dài ngày của thị trường.

Các hoạt động đầu tư ngắn hạn: Tổng thể, thận trọng thì vẫn chỉ nên quan sát thêm, chưa vội mua ngắn hạn trong thời điểm hiện tại.

Chúng ta cần thị trường hồi phục thêm nữa về điểm số thì mới đảm bảo cho việc mua vào đủ an toàn và có hiệu quả.

Các hoạt động đầu tư ngắn hạn đã mua trước đó (kẹt hàng giá cao) không có lợi thế về giá vốn vẫn có thể nắm giữ thêm, cũng chưa cần thiết quá vội phải bán ra bằng mọi giá. Chờ đợi thời điểm thích hợp và hợp lý cân nhắc bán ra từng phần để giảm bớt thiệt hại.

Xem chi tiết

Bản Tiếng Việt         Bản Tiếng Anh

(Xem tại đây)            (Click here)

2021-07-27 06:39:00 150 viewed
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên