Chứng quyền

Các thông tin cơ bản của Chứng quyền

Điều khoản Giải thích Ví dụ thông tin
Tổ chức phát hành Công ty chứng khoán đáp ứng đủ điều kiện phát hành chứng quyền SSI
Chứng khoán cơ sở Các mã do Sở quy định HPG
Tỷ lệ chuyển đổi Cho biết số chứng quyền có bảo đảm mà nhà đầu tư cần phải có để đổi lấy một chứng khoán cơ sở 1:1
Thời hạn chứng quyền Là thời gian lưu hành của chứng quyền có bảo đảm, tối thiểu là 3 tháng và tối đa là 24 tháng 03 tháng
Ngày phát hành Ngày CTCK phát hành chứng quyền 01/09/2017
Ngày giao dịch cuối cùng 2 ngày trước ngày đáo hạn và là ngày cuối cùng mà chứng quyền còn được giao dịch Sau ngày này, chứng quyền bị hủy niêm yết 26/09/2019
Ngày đáo hạn Là ngày cuối cùng mà người sở hữu chứng quyền được thực hiện chứng quyền 30/09/2019
Giá chứng quyền Là khoản chi phí mà nhà đầu tư phải bỏ ra nếu muốn sở hữu chứng quyền có bảo đảm 2.200 đồng
Giá thực hiện Là mức giá để nhà đầu tư thực hiện quyền mua hoặc bán chứng khoán cơ sở khi chứng quyền có bảo đảm đáo hạn 23.100 đồng
Giá thanh toán Bình quân giá CKCS 5 phiên giao dịch liền trước ngày đáo hạn CW 25,000 đồng
Phương thức thanh toán Bằng tiền mặt. Theo đó, người sở hữu chứng quyền có bảo đảm sẽ nhận được khoản tiền chênh lệch khi giá thanh toán của chứng khoán cơ sở cao hơn giá thực hiện Tiền mặt
Kiểu thực hiện quyền Gồm 2 kiểu thực hiện quyền: kiểu Châu Âu và kiểu Châu Mỹ. Trong giai đoạn đầu triển khai CW tại Việt Nam, CW chỉ được thực hiện quyền theo kiểu Châu Âu; Theo đó, người sở hữu CW chỉ được thực hiện quyền tại ngày đáo hạn

Ví dụ về chứng quyền

Nhà đầu tư mua 2.000 CW mua của cổ phiếu HPG với các thông tin như sau:

Tỷ lệ chuyển đổi 2:1
Giá thực hiện 23.200 đồng
Gía chứng quyền 1.500 đồng
Thời hạn chứng quyền 6 tháng
Gía HPG hiện tại 23.000 đồng
 • Tổng số tiền đầu tư vào CW = 2.000 × 1.500 = 3.000.000 đồng
  Sau 3 tháng:

  Giả sử giá HPG trên thị trường là 24.000 đồng, giá một chứng quyền mua trên thị trường là 1.600 đồng. Nhà đầu tư có thể chốt lời bằng việc bán lại CW ngay tại thời điểm này trên SGDCK.
  Mức lời của nhà đầu tư = 2.000 × (1.600 đồng – 1.500 đồng) = 200.000đ

 • Vào ngày đáo hạn

  Giả sử nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu đến ngày đáo hạn và thanh toán đối với cổ phiếu HPG được tính toán và công bố là 28.000 đồng

  Tổ chức phát hành sẽ thanh toán cho nhà đầu tư số tiền là:

  2.000/2 × ( 28.000 – 23.200) = 4.800.000 đồng

  Mức lời của nhà đầu tư là: 4.800.000 - 3.000.000 =1.800.000 đồng

  Tuy nhiên, nếu giá thanh toán đối với cổ phiếu HPG được tính toán và công bố nhỏ hơn hoặc bằng 23.200 đồng (giá thực hiện) -> Chênh lệch giữa giá thanh toán và giá thực hiện ≤ 0 đồng. Chứng quyền sẽ không được thực hiện và nhà đầu tư trong trường hợp này sẽ mất số tiền đầu tư vào CW là 3.000.000 đồng.

Phân biệt giữa chứng quyền với quyền chọn

Nội dung Chứng quyền (CW) Quyền chọn (Option)
Tổ chức phát hành Công ty chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán
Thị trường giao dịch Thị trường cơ sở (giống cổ phiếu) Thị trường Phái sinh
Chuyển giao tài sản Giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư Giữa các nhà đầu tư
Ký quỹ Không cần ký quỹ
Điều khoản sản phẩm Do TCPH quy định, điều khoản sẽ khác từng sản phẩm phát hành o sở GDCK ban hành & chuẩn hóa những điều khoản

Lợi thế khi giao dịch chứng quyền có bảo đảm

 • Giao dịch, thanh toán dễ dàng: giao dịch, thanh toán tương tự như cổ phiếu
  Thời gian giao dịch và các phiên đóng cửa, mở cửa sẽ tương tự như thời gian giao dịch cổ phiếu trên HOSE, với khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 CW.

  Thời gian thanh toán: T+2

  Giá tham chiếu: Giá đóng cửa phiên giao dịch hôm trước sẽ là giá tham chiếu cho phiên giao dịch hôm sau.

 • Vốn đầu tư thấp: giá của giao dịch của mỗi chứng quyền thông thường khá thấp nên khi tham gia đầu tư khách hàng phải bỏ ra số tiền khá nhỏ.
 • Không phải ký quỹ khi tham gia giao dịch Khi tham gia đầu tư vào chứng quyền có bảo đảm, nhà đầu tư không phải ký quỹ bất kỳ khoản nào
 • Công cụ phòng ngừa rủi ro: đối với nhà đầu tư, ngoài việc mang lợi nhuận không giới hạn, chứng quyền còn là sản phẩm tài chính mang tính phòng ngừa rủi ro khi đầu tư chứng khoán.
 • Tính đòn bẩy:
  Giao dịch chứng quyền Giao dịch chứng khoán cơ sở

  NĐT A đầu tư mua 2.000 chứng quyền HPG, thời hạn 03 tháng

  Tỷ lệ chuyển đổi: 2:1

  • Giá chứng quyền: 1,500 đồng/chứng quyền
  • Gía thực hiện: 23.200 đồng
  • Vốn đầu tư: 3.000.000 đồng

  NĐT A mua 1000 cổ phiếu HPG thời gian 03 tháng, giá mua: 24.000 đồng/cổ phiếu

  • Vốn đầu tư: 24.000.000 đồng
  Khi giá cổ phiếu HPG tăng lên 30.000 đồng, lợi nhuận của nhà đầu tư được tính như sau:

  Lợi nhuận = 1.000 × (30.000-23.200) - 3.000.000 = 3.800.000 đồng

  Tỷ suất sinh lời = 126%

  Lợi nhuận = 1.000 × (30.000-24.000) = 6.000.000 đồng

  Tỷ suất sinh lời = 25%