Tuyển dụng

Chuyên viên Phân tích Cơ bản,Vĩ mô và Phân tích ngành

  • Số lượng: 02
  • Mức lương: Lương hấp dẫn
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
  • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên Phân tích Kĩ thuật 

  • Số lượng: 02
  • Mức lương: Lương hấp dẫn
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
  • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên