Tuyển dụng

Chuyên viên Phân tích Cơ bản,Vĩ mô và Phân tích ngành

  • Số lượng: 02
  • Mức lương: Lương hấp dẫn
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/12/20233
  • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên Phân tích Kĩ thuật 

  • Số lượng: 02
  • Mức lương: Lương hấp dẫn
  • Hạn nộp hồ sơ:30/12/2023
  • Thông tin chi tiết xem tại đây