Tuyển dụng Khối Marketing

Trưởng phòng Marketing

 • Cấp bậc: Trưởng phòng
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/07/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên nội dung

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên thiết kế

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 30/7/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên