Tuyển dụng Khối Marketing

Chuyên viên Quay dựng/Thiết kế

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Truyền thông thương hiệu

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên Thiết kế

 • Cấp bậc: Chuyên viên
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên