Tuyển dụng Khối Kinh doanh

Trưởng phòng phát triển Đối tác

  • Cấp bậc: Trưởng phòng
  • Số lượng: 0
  • Mức lương: Cạnh tranh

Chuyên viên phát triển Đối tác

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 0
  • Mức lương: Lương thỏa thuận

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh

  • Cấp bậc: Trưởng phòng
  • Số lượng: 0
  • Mức lương: Cạnh tranh