Tuyển dụng Khối Kinh doanh

Trưởng phòng phát triển Đối tác

 • Cấp bậc: Trưởng phòng
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên phát triển Đối tác

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 03
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Trưởng phòng Phát triển kinh doanh

 • Cấp bậc: Trưởng phòng
 • Số lượng: 01
 • Mức lương: Cạnh tranh
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây
 
 
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên