Tuyển dụng Khối CNTT

Chuyên viên vận hành ứng dụng

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 0
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Hạn nộp hồ sơ: 
  • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên hạ tầng hệ thống

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 1
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Hạn nộp hồ sơ: 31/08/2023
  • Thông tin chi tiết xem tại đây