Tuyển dụng Khối CNTT

Chuyên viên vận hành hệ thống

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 

Chuyên viên Quản trị mạng

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây

Chuyên viên hạ tầng hệ thống

 • Cấp bậc: Nhân viên
 • Số lượng: 1
 • Mức lương: Lương thỏa thuận
 • Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2022
 • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên