Hướng dẫn ứng trước tiền bán

Giới thiệu về dịch vụ

  • Theo quy định của Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam (VSD), tiền bán chứng khoán đã khớp lệnh (ngày T+0) sẽ về Tài Khoản Chứng Khoán của bạn sau 2 ngày làm việc (chiều ngày T+2).
    Trong thời gian chờ tiền về tài khoản, nếu bạn có nhu cầu sử dụng trước khoản tiền này, AIS sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ Ứng Trước Tiền Bán Chứng Khoán.
  • Thời gian thực hiện UTTB trực tuyến: trong ngày giao dịch từ 8:00 – 16:30.
  • Quý khách chỉ thực hiện UTTB được với các lệnh bán thành công
  • Số tiền UTTB một phần hoặc toàn bộ dựa trên lệnh gốc đã khớp. Tính phí trên số tiền thực hiện UTTB.
  • Sau khi UTTB thì đến ngày thanh toán bù trừ, tiền về đến tài khoản khách hàng AIS sẽ tự động hoàn thu ứng từ tài khoản KH để thanh toán khoản tiền đã UTTB

Phí UTTB

Lãi suất UTTB được thay đổi theo từng thời kỳ. Phí ứng trước = Số tiền bán chờ về cần ứng trước *Số ngày ứng trước *Phí ứng trước/360 ngày
Phí ứng tiền bán chứng khoán AIS đang áp dụng là là 0,03306%/ngày.

Xem biểu phí

Hướng dẫn ứng trước

Ứng trước tại quầy giao dịch của AIS

  • Người UTTB phải là chủ tài khoản chứng khoán hoặc là người được uỷ quyền hợp pháp được chủ tài khoản cho phép thực hiện giao dịch UTTB.
  • Người UTTB xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu hợp lệ khi thực hiện UTTB.

Ứng trước trực tuyến

Hướng dẫn ứng tiền qua AIPro