Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 12/09 - 16/09

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 12/09 - 16/09

TRONG TUẦN TỚI, ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH SẼ GIA TĂNG. NẾU NHỮNG NGƯỠNG HỖ TRỢ QUAN TRỌNG KHÔNG ĐƯỢC GIỮ VỮNG VÀ THANH KHOẢN KHÔNG ĐƯỢC CẢI THIỆN.

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Tăng giá

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Củng cố

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: TĂNG GIÁ

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

Có thể sẽ có một số rebound, hồi phục nhẹ ở những phiên đầu tuần tới. 

Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh sẽ gia tăng nếu những ngưỡng hỗ trợ quan trọng (1230 và 1220 điểm) không được giữ vữngthanh khoản toàn thị trường không được cải thiện hơn.

Dù có điều chỉnh ngắn hạn, xong thị trường vẫn đang ở chân một con sóng TĂNG GIÁ LỚN trong chu kỳ Trung và Dài hạn. NĐT vẫn có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh tới đây để tham gia mở vị thế mua, nắm giữ trong Trung và Dài hạn.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +4,46%

Nhiều cổ phiếu trong danh mục tăng/giảm đều nhau, đã làm tỷ suất lợi nhuận KHÔNG THAY ĐỔI NHIỀU so với tuần giao dịch trước đó. 

  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-09-10 06:50:00 24 viewed