Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 12/05

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 12/05

SẼ VẪN CÒN NHỮNG REBOUND, HỒI PHỤC NỮA. XONG THANH KHOẢN CẦN CẢI THIỆN NHIỀU HƠN TRONG TƯƠNG LAI, THÌ MỚI ĐẢM BẢO CHO ĐÀ HỒI PHỤC NGẮN HẠN NÀY.

Thanh khoản sụt giảm cho thấy sự THẬN TRỌNG vẫn là tâm lý chủ đạo trên thị trường. Bất kỳ phiên giao dịch nào có sự bùng nổ về giá và thanh khoản sẽ lead thị trường theo hướng của phiên giao dịch đó.

KLGD cần cải thiện nhiều hơn trong những phiên giao dịch tới đây thì mới đảm bảo cho đà hồi phục ngắn hạn này.

Có thể sẽ vẫn còn một số phiên rebound, hồi phục nhẹ nữa trong ngắn hạn.

Vùng hỗ trợ mạnh nhất cho đợt GIẢM GIÁ trung hạn lần này là vùng 1100 - 1200 điểm.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, CTI, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +2,49%
  • Hồi phục đã xuất hiện ở hầu hết các cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn đã giúp tỷ suất lợi nhuận của danh mục trung và dài hạn TĂNG TỐT so với phiên trước đó.

Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +35,97%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

 

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-05-11 09:00:00 24 viewed