Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 09/09

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 09/09

NGUY CƠ XU THẾ REBOUND, TĂNG GIÁ NGẮN HẠN KẾT THÚC. ĐIỀU GÌ CHỜ ĐỢI Ở PHÍA TRƯỚC?

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: TĂNG GIÁ

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Củng cố

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: TĂNG GIÁ

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

Xu thế tăng giá ngắn hạn và rebound lần này đang đứng trước NGUY CƠ KẾT THÚC, nếu những ngưỡng hỗ trợ quan trọng như 1230 điểm, 1220 điểm không được giữ vững. (Ngưỡng 1230 tương đương với giá trị của dải mây ichimoku - biểu đồ ngày; ngưỡng 1220 là giá trị hỗ trợ của đường conversion line ichimoku - biểu đồ tuần).

Nguyên nhân chính của những phiên trượt giảm này là do:

  • Lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục tăng cao và lập đỉnh ở hầu hết các kỳ hạn; 
  • Những diễn biến xấu trên các thị trường tài chính, chứng khoán thế giới đã tác động đến tâm lý giao dịch của các nhà đầu tư trong nước;
  • Thị trường không vượt được ngưỡng 1300 điểm làm bên bán chủ động đẩy mạnh việc “thoát hàng, chốt lời”.

Dù có điều chỉnh ngắn hạn, xong thị trường vẫn đang ở chân một con sóng TĂNG GIÁ LỚN trong chu kỳ Trung và Dài hạn. NĐT vẫn có thể tận dụng cơ hội điều chỉnh tới đây để tham gia mở vị thế mua, nắm giữ trong Trung và Dài hạn.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +2,98%

Nhiều cổ phiếu trong danh mục tăng/giảm đều nhau, đã làm tỷ suất lợi nhuận KHÔNG THAY ĐỔI NHIỀU so với phiên giao dịch trước đó.

·        Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-09-09 01:03:00 28 viewed