Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 05/09 - 09/09

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 05/09 - 09/09

XU THẾ TĂNG GIÁ VẪN ĐƯỢC DUY TRÌ. TUY NHIÊN, THANH KHOẢN THỊ TRƯỜNG PHẢI CÓ SỰ CẢI THIỆN HƠN. NẾU KHÔNG, ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH SẼ HIỆN HỮU.

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: TĂNG GIÁ

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Củng cố

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: TĂNG GIÁ

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

Đà tăng giá vẫn đang được duy trì, tuy nhiên thanh khoản thị trường vẫn cần phải cải thiện hơn trong những phiên giao dịch của tuần sau để đảm bảo cho xu thế tăng giá trong ngắn hạn. Nếu không, áp lực điều chỉnh sẽ hiện hữu.

Hướng tới vùng 1310 điểm là target trong ngắn hạn (là đỉnh được hình thành hồi đầu tháng 6/2022). Hỗ trợ gần nhất cho đà tăng lần này của thị trường ở vùng 1235 điểm.

Có thể, thị trường vẫn đang ở chân một con sóng TĂNG GIÁ LỚN. NĐT có thể tận dụng cơ hội này để tham gia mở vị thế mua, nắm giữ trong trung và dài hạn.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +5,74%

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục vẫn TĂNG ĐIỂM ỔN ĐỊNH, đã làm tỷ suất lợi nhuận TĂNG TỐT so với tuần giao dịch trước đó. 

  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-08-31 07:38:00 41 viewed