Hot Stock | Báo cáo hiệu suất đầu tư Tháng 5.2024

Hot Stock | Báo cáo hiệu suất đầu tư Tháng 5.2024

Kính gửi: Quý Khách hàng của AIS

Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“AIS”) trân trọng cảm ơn Quý Khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ của chúng tôi. AIS xin trân trọng gửi tới Quý Khách báo cáo hiệu suất đầu tư HOTSTOCK được lập hàng tháng, với các nội dung đáng quan tâm như sau:

Với mục tiêu sản phẩm phải đảm bảo an toàn, tối ưu đồng vốn của Khách hàng. Và trên tinh thần khách quan, trung thực cẩn trọng, chúng tôi lựa cổ phiếu có thanh khoản cao, biến động giá rõ ràng để đưa vào khuyến nghị HOT STOCK – sản phẩm tư vấn đầu tư ngắn hạn - từ đó cung cấp thông tin hữu ích giúp Khách hàng đầu tư hiệu quả và hạn chế rủi ro khi tham gia trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam.

Hàng ngày, AIS khuyến nghị mua/bán các mã trong HOT STOCK thường xuyên trên Room Zalo và qua AIPro (Mobile app), sau đó hiệu suất tư vấn sẽ được tổng hợp vào Báo cáo Hiệu suất với hai (2) phần chính:

I. Hiệu suất Danh mục đầu tư HOT STOCK:

Là hiệu suất danh mục được AIS khuyến nghị MUA với thời gian nắm giữ dự kiến dưới 6 tháng. Các cổ phiếu này được theo dõi và cập nhật thông tin thường xuyên, từ khi đưa ra khuyến nghị mua đến khi có tín hiệu bán để chốt lời hoặc cắt lỗ.

II. Hiệu suất khuyến nghị mã ngoài HOT STOCK:

Là hiệu suất danh sách các cổ phiếu KHÔNG thuộc danh mục HOT STOCK nhưng có đủ tín hiệu để chúng tôi đưa ra:

- Khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu còn tiềm năng tăng giá
- Khuyến nghị bán cổ phiếu có diễn biến tiêu cực.

 

 Quý Khách vui lòng tham khảo báo cáo chi tiết tại đây

 

 

2024-06-05 08:31:00 245 viewed