Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 07/02

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 07/02

BÊN MUA NHẬP CUỘC TRỞ LẠI CÓ TẠO RA KỲ VỌNG THỊ TRƯỜNG BẢO TOÀN ĐƯỢC XU THẾ TĂNG GIÁ TRONG NGẮN HẠN?

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Tăng giá

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Giảm giá

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: Giảm giá

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

  1. Phiên hôm nay cho thấy bên mua đã nhập cuộc chủ động hơn dù thanh khoản còn thấp.
  2. Chúng ta có thể kỳ vọng vào xu thế tăng trong ngắn hạn được bảo toàn nếu những phiên giao dịch tới vùng điểm số quan trọng (1090 - 1120 điểm) sớm được lấy lại.
  3. Còn không thì nguy cơ hình thành xu thế giảm giá ngắn hạn mới trong tháng 2/2023 vẫn hiện hữu.
  4. Một yếu tố nữa đó là thanh khoản cũng cần phải cải thiện hơn, chí ít là phải vượt mức 11 nghìn tỷ đồng/phiên được chuyển nhượng tại sàn Tp.HCM.
  5. Với những Nhà đầu tư đã chốt lời ngắn hạn theo những khuyến nghị của chúng tôi ở Danh mục HOT STOCK tháng 1/2023, thì lúc này nên chờ đợi, quan sát các phiên điều chỉnh/giảm điểm để có những cân nhắc sau và chưa vội mua vào.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +4,64%
  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%.

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2023-02-06 01:39:00 46 viewed