Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 06/01

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch ngày 06/01

KỲ VỌNG TÍCH CỰC HƠN CHO XU THẾ NGẮN HẠN CỦA THỊ TRƯỜNG. DÙ CÓ THỂ SẼ CÓ MỘT SỐ RUNG LẮC & ĐIỀU CHỈNH NHẸ.  

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Cải thiện

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Giảm giá

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: Giảm giá

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

  1. Xu thế trong ngắn hạn được kỳ vọng đang cải thiện và tích cực hơn. Dù rằng, trong một vài phiên giao dịch tới có thể sẽ có một số rung lắc, điều chỉnh nhẹ.
  2. Vẫn có thể tận dụng những phiên rung lắc, điều chỉnh này để tham gia giải ngân mua thăm dò ở các Nhóm cổ phiếu Bất động sản (CEO, DIG, PDR, HDG); Nhóm Chứng khoán (VND, SSI, VCI, HCM, FTS) cho hoạt động đầu cơ ngắn hạn (tỷ trọng dưới 5%).

mua tích lũy các cổ phiếu Ngân hàng (MBB, VPB, TCB, ACB); VIC, VHM và HPG cho hoạt động đầu tư trung và dài hạn, nắm giữ trong cả năm 2023.

  1. Bảo toàn được vùng điểm số 1010 - 1020 điểm (Tương đương giá trị của đường MA200 ngày và MA10 ngày) thì sẽ mở ra khả năng hình thành được xu thế tăng giá ngắn hạn mới.
  2. Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời
  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, MBB, VPB, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +4,11%

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục như HPG, VHM, TCB, MBB đã TĂNG tốt về giá giúp tỷ suất lợi nhuận của cả Danh mục tiếp tục CẢI THIỆN.

  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2023-01-06 00:26:00 6 viewed
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên