Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 27/02 - 03/03

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 27/02 - 03/03

TRONG TUẦN GIAO DỊCH TỚI, ĐÀ GIẢM CÓ THỂ ĐƯỢC KÌM HÃM. XONG XU THẾ NGẮN HẠN VẪN CHƯA THOÁT KHỎI TRẠNG THÁI BEARISH (GIẢM GIÁ). 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Giảm giá

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Giảm giá

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: Giảm giá

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

  1. Bên bán nhập cuộc rất chủ động, quyết liệt cùng với khối lượng giao dịch lớn và trạng thái phân hóa mạnh khiến VNINDEX đóng cửa tuần bằng một cây nến giảm giá. 
  2. Điều này xoá tan hết hy vọng vào đợt rebound, hồi phục vừa qua sẽ củng cố tốt hơn cho trạng thái Xu thế ngắn hạn của thị trường.
  3. Trong tuần giao dịch tới, đà giảm có thể được kìm hãm. Xong Xu thế ngắn hạn vẫn chưa thoát khỏi trạng thái Bearish (giảm giá).
  4. Vùng hỗ trợ mạnh nhất cho đợt GIẢM GIÁ ngắn hạn hiện tại vẫn là vùng giá trị của dải mây ichimoku (980 - 1020 điểm).

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là -2,9%.
  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%.

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2023-02-26 00:23:00 4363 viewed