Chuyển tiền từ ngân hàng VPBank vào tài khoản giao dịch tại AIS

Chuyển qua Web của ngân hàng VPBank

Đối với Quý khách chuyển tiền vào tài khoản giao dịch tại AIS qua VPB lần đầu

Bước 1: Quý khách hàng đăng nhập TKNH cá nhân trên trang web của Ngân hàng VPBANK

Bước 2:Tại màn hình chính, Chọn chức năng “Chuyển khoản” và chọn mục “Chuyển tiền Chứng khoán”

Bước 3: Với lần đầu thực hiện nộp tiền qua chức năng này, Quý khách hàng cần thực hiện lưu thông tin số TKCK trước khi tiến hành nộp tiền. Chọn mục “Thêm tài khoản mới” để bắt đầu lưu thông tin.

Với trường hợp đã lưu thông tin trước đó, tại mục “Chọn tài khoản chứng khoán”, Quý khách hàng click chọn thông tin đã lưu để thực hiện nộp tiền.


Bước 4: Tại mục “thêm tài khoản mới”, Quý khách hàng chọn Dịch vụ “Công ty Cổ phần chứng khoán AIS”

Bước 5: Quý khách hàng nhập thông tin “Mã khách hàng” gồm 6 số TKCK + Tiểu khoản 1 (tk thường) hoặc 6 (tk Margin) (118Cxxxxxx1 hoặc 6) tại AIS -> Lưu thông tin

Bước 6: Quý khách thực hiện Lưu -> Xác nhận thông tin và bắt đầu nộp tiền vào TKCK tại AIS

Bước 7: Quý khách điền số tiền cần nộp và chọn tài khoản trích nợ từ ngân hàng VPBank

Bước 8: Quý khách nhập mã OTP được lấy trên Smart OTP theo hướng dẫn của VBPBANK

Bước 9: Giao dịch nộp tiền Thành công

Một số lưu ý khi thực hiện chuyển tiền

Nội dung chuyển tiền, Quý khách ghi đầy đủ số tài khoản, tên và viết không dấu như mẫu sau : Chuyen tien vao tai khoan 118Cxxxxxx1 (hoặc 6) cua Nguyen Van A.

Ghi chú: 1 hoặc 6 là tiểu khoản của tài khoản CK, KH chỉ được ghi 1 tiểu khoản trong nội dung.

Số tài khoản phần nội dung nộp tiền, Quý khách ghi đầy đủ như: 118Cxxxxxx1 hoặc 6;