Tuyển dụng Nguồn vốn

Trưởng phòng Nguồn vốn

  • Cấp bậc: Trưởng phòng
  • Số lượng: 
  • Mức lương: Cạnh tranh
  • Hạn nộp hồ sơ: 

Chuyên viên Nguồn vốn

  • Cấp bậc: Nhân viên
  • Số lượng: 01
  • Mức lương: Lương thỏa thuận
  • Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2022
  • Thông tin chi tiết xem tại đây
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên