Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 29/08 - 31/08

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 29/08 - 31/08

ÁP LỰC ĐIỀU CHỈNH NGẮN HẠN TRƯỚC KỲ NGHỈ LỄ KÉO DÀI. TUY NHIÊN, XU THẾ HIỆN TẠI VẪN ĐANG LÀ TĂNG GIÁ ĐỂ HƯỚNG TỚI NHỮNG VÙNG ĐIỂM SỐ CAO HƠN.

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: TĂNG GIÁ

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Củng cố

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: TĂNG GIÁ

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

Chỉ số Vnindex đã vượt được vùng gap kháng cự mạnh 1260 - 1280 điểm. Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh ngắn hạn trước kỳ nghỉ lễ kéo dài sẽ hiện hữu ở tuần giao dịch tới đây.

Điều chỉnh này là hoàn toàn bình thường và tương đối lành mạnh, mở ra vùng giá mua hấp dẫn hơn cho NĐT nào chưa có cổ phiếu trước đó. 

Ngưỡng hỗ trợ là quanh vùng 1235 điểm. Và mục tiêu cho đợt tăng giá ngắn hạn lần này vẫn là vùng 1310 điểm là (là đỉnh được hình thành hồi đầu tháng 6/2022).

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +5,69%

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục vẫn TĂNG ĐIỂM ỔN ĐỊNH, đã làm tỷ suất lợi nhuận TĂNG TỐT so với tuần giao dịch trước đó. 

  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-08-29 00:02:00 7 viewed
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên