Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 01/08 - 05/08

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 01/08 - 05/08

THỊ TRƯỜNG “CẦM MÁU” ĐƯỢC TRONG THÁNG 7, MỞ RA CƠ HỘI TĂNG GIÁ ĐƯỢC TIẾP Ở THÁNG 8 KHI ĐỢT REBOUND, HỒI PHỤC NGẮN HẠN LẦN NÀY VẪN CÒN ĐƯỢC BẢO TOÀN. 

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Hồi phục

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: GIẢM GIÁ

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: TĂNG GIÁ

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

VNINDEX vượt ngưỡng 1200 điểm và xu thế rebound, hồi phục ngắn hạn vẫn còn được bảo toàn có thể giúp thị trường tiến sát hơn đến vùng 1220 điểm.

Xa hơn có thể TĂNG GIÁ tiếp để lấp lại vùng gap giá trị 1260 - 1280 điểm. 

Điểm trừ cho tuần qua khi tăng điểm thị trường mở gap tăng giá vùng 1190-1200 điểm. Rất có thể sẽ có nhịp “nhúng chân, lấp gap” vùng gap giá trị này trong tuần giao dịch tới đây.

Vùng kháng cự gần nhất cho đợt tăng giá lần này tương đương với vùng giá trị của dải mây Ichimoku là 1120 - 1155 điểm.

Vùng hỗ trợ gần nhất quanh vùng 1140 điểm (tương ứng đáy hôm 7/7/2022). Hỗ trợ mạnh nhất cho đợt GIẢM GIÁ trung hạn là quanh vùng 1100 điểm (tương đương giá trị đường MA200 tuần).

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là -1.57%

Nhiều cổ phiếu lớn trong danh mục tăng/giảm đều nhau, đã làm tỷ suất lợi nhuận không thay đổi nhiều so với tuần giao dịch trước đó. 

  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2022-07-30 00:05:00 146 viewed
Bạn đang chat với AISmart - Trí tuệ nhân tạo của AIS
×
Click để chat với nhân viên