Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 20/02 - 24/02

Dự báo & Các chiến lược Giao dịch cho Tuần 20/02 - 24/02

CÓ THỂ VẪN CÒN MỘT SỐ REBOUND, HỒI PHỤC NỮA TRONG TUẦN GIAO DỊCH TỚI ĐÂY.

XU THẾ THỊ TRƯỜNG

Ngắn hạn: Giảm giá

(Dưới 1 tháng)

 

Trung hạn: Giảm giá

(Từ 1 – 6 tháng)

 

Dài hạn: Giảm giá

(Từ 6 tháng – trên 1 năm)

 

  1. Bên mua tham gia chủ động hơn đã giúp thị trường hình thành cây nến “rút chân” xanh giá trong tuần.
  2. Sang tuần tới, có thể sẽ vẫn còn một số rebound/hồi phục nữa.
  3. Khi lấy lại được mốc điểm số 1080 điểm và giao dịch ổn định trên mốc giá trị này thì khả năng Xu thế TĂNG GIÁ ngắn hạn mới có thể được hình thành.
  4. Vùng hỗ trợ mạnh nhất cho đợt GIẢM GIÁ ngắn hạn hiện tại vẫn là vùng giá trị của dải mây ichimoku (980 - 1020 điểm).
  5. MUA thăm dò các cổ phiếu mới cho tín hiệu mua đầu cơ Ngắn hạn như: HSG, NKG.... trong Danh mục HOT STOCK tháng 2/2023. Và chờ thời điểm bán ra/chốt lời ngắn hạn.

Danh mục cổ phiếu BIG DEALS: Tiếp tục NẮM GIỮ các cổ phiếu trong Danh mục và chờ thời điểm bán ra chốt lời

  • Danh mục BIG DEALS Đầu tư trung và dài hạn: FPT, MWG, VHM, VIC, TCB, MBB, VPB, HDC, MSN, HPG, KBC, BCM, IDC. Với tỷ suất lợi nhuận hiện tại là 0,07%.
  • Danh mục BIG DEALS đã bán/hiện thực hóa Lợi nhuận: Tỷ suất lợi nhuận hiện tại là +32,45%.                                    

Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: 

Chi tiết các khuyến nghị mua/bán sẽ được cập nhật trực tuyến tại Danh mục các Cổ phiếu BIG DEALS: tại đây

Bản Tiếng Việt         

(Xem tại đây)            

--------------------------------------------------------------------------

Khuyến cáo sử dụng:

Mọi khuyến nghị chỉ có tính chất tham khảo, nhà đầu tư nên cân nhắc và cẩn trọng suy xét trước mọi quyết định.

AIS sẽ không chịu trách nhiệm về các quyết định đầu tư và không chịu trách nhiệm cho quyết định giao dịch hoặc bất kỳ tổn thất nào từ giao dịch của người sử dụng dựa trên thông tin được cung cấp trong các Khuyến nghị đầu tư này.

2023-02-18 00:49:00 51 viewed